Proclaimer

Op het registratiesysteem Participatieprikbord.denhaag.nl wordt door verschillende partners van de gemeente informatie geplaatst. Alle partijen die informatie plaatsen op deze website doen dit met de grootst mogelijke zorg en doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden. De gemeente Den Haag garandeert echter niet dat de inhoud volledig, accuraat en juist is. Mocht u een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt ons dit per mail laten weten via participatieprikbord@denhaag.nl.

Antwoordprocedure
Reacties die worden ingediend per e-mail worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dat betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van zes tot acht weken een reactie van ons kan verwachten.

Privacy
Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het gebruik van dit systeem, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Gebruiksvoorwaarden
Aan het gebruik van dit registratiesysteem en al haar onderdelen zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. De gebruiksvoorwaarden kunt u hier bekijken. Door het gebruik van dit systeem wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Content van derden
Het is mogelijk dat dit systeem applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van deze website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiliging systemen
De gemeente Den Haag spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De gemeente Den Haag legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het platform, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid
De informatie in dit registratiesysteem is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit systeem, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van dit systeem die zouden zijn ingegeven door de op dit systeem geplaatste informatie.