Toegankelijkheidsverklaring

Gepubliceerd: 01-08-2016
Laatste wijziging: 8 januari 2016

Toegankelijkheid website

De gemeente Den Haag besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op deze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Toegankelijkheidsverklaring

Den Haag (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2017 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Er zijn op dit moment geen succescriteria waaraan niet is voldaan.
De bron voor de succescriteria, waaraan voldaan moet worden, is het inspectierapport van d.d. 21-07-2014, opgesteld door bureau Accessibility en de web richtlijnen 2.0 niveau AA.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

  • 21-07-2014 inspectie door Accessibility.nl
  • Medio 2016 wordt de website in scope opnieuw geïnspecteerd en geëvalueerd door een onafhankelijk expertisecentrum.

Controles om naleving van de Web richtlijnen te bewaken

  • Alle nieuw op te leveren onderdelen en aanpassingen van de website zullen moeten voldoen aan de web richtlijnen 2.0 niveau AA.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content van het raamwerk op toegankelijkheid. Uitgezonderd hierop is content die door gebruikers zelf geplaatst wordt, deze content wordt niet gecontroleerd op web richtlijnen 2.0 niveau AA.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Web richtlijnen te bevorderen:

  • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Web richtlijnen toe te passen.
  • Werkprocessen: Toepassing van de Web richtlijnen is een vast onderdeel binnen de werk- processen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Kennis en vaardigheden: Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de Web richtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele mede-bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een mail te sturen naar buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl. Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding zal in onderzoek worden genomen en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.